Herroepingsrecht

Herroepingrecht

Bij levering van producten:

De contractant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de contractant.

De ondernemer mag de contractant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)  verplichten.

De contractant zal tijdens deze termijn zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De contractant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de contractant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde en toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Opmerking: de producten van Pearl & Spice worden speciaal op maat voor de contractant op bestelling en per stuk gemaakt.  Hierdoor is het niet mogelijk om uw bestelling  te retourneren. Indien de bestelling door Pearl & Spice niet goed is uitgevoerd

vernemen wij dat graag via een E- mail of het contact-formulier.